اطلاعات نشریه

مجله علمی علوم و مهندسی، نشريه ای جامع با رویکرد انتشار مقالات علمي در کشور است که در رشته هاي فنی مهندسي، علوم پایه و علوم انسانی طراحی و پایه ریزی شده است. مخاطبين اصلي مجله نخبگان علوم و مهندسی، استادان و دانشجويان مقاطع دکترا و کارشناسي ارشد از دانشگاه های مختلف و متخصصان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی می باشند. پژوهشگران می توانند مقالات کامل پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت فنی خود را در زمینه محورهای مجله برای داوری ارسال نمایند.